Інформатизація освіти


Поняття інформатизації (створення ЄІОС, упровадження ІКТ у навчально-виховний процес) часто підмінюють поняттям комп’ютеризації (забезпечення НЗ комп’ютерною технікою) і зводиться, в основному, до звітування про відсоток забезпеченості технікою та підготовки вчителів основ ІКТ.
Голова науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Міністерства освіти і науки України, Людмила Миколаївна Калініна, яка вивчала це питання, зазначала, що відсутність мотивації керівника загальноосвітнього навчального закладу, нерозуміння механізмів процесу інформатизації, небачення ймовірних реальних шляхів впровадження, нерозуміння важливості інформатизації та її впливу на майбутній розвиток ЗНЗ та освіти в цілому – ключова проблема сучасного стану інформатизації освіти [Калініна Л.М. Стан і перспективи впровадження інформатизації освіти // Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», 2015. – №1 – С.5-7.].

Означення
Немає коментарів:

Дописати коментар